HI és vágókéses HC Mercier fólia tasak hegesztők, most kedvezményes áron!

3

Adatvédelem

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen honlap bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba (frame, embedded link, képek, szövegek átemelése).

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. weboldalát és a webshopot Ön ingyenesen látogathatja, azonban a webshopban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztráció során személyes adatokat is meg kell adni. Ezeket az adatokat a Reményi Csomagolástechnikai Kft. kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kéri be és tárolja. Az adatokat a megrendelés teljesítésében résztvevő közreműködőknek (pl. a házhozszállítást végző futárcégnek) kizárólag az említett célból és csakis a közreműködéshez szükséges mértékben adja át.

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat csak a webshopból történő vásárlás valamint a hírlevél-küldés gördülékeny lebonyolításához szükséges mértékig és időtartamig tárolja és dolgozza fel.

A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Ha Ön a bekért személyes adatokat megadja, azzal hozzájárul az Ön azonosítása és a webshopon keresztül történő vásárlás, valamint a hírlevél-küldés lebonyolítása céljából történő adatkezeléséhez, továbbá a fent leírt – közreműködők részére történő – adattovábbításhoz.

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: xxx

A Reményi Csomagolástechnikai Kft, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazását adta.

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. a regisztráció során tudomására jutott adatokat semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, kivéve a jogszabályi kötelezés és a hatósági eljárás eseteit, illetve ha a közléshez Ön kifejezetten hozzájárult.

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. - és a webshop üzemeltetése során az adatokkal kapcsolatba kerülő egyéb szolgáltató - a tudomására jutott információkat és személyes adatokat üzleti titokként kezeli.

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elvárható módon védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az a látogató, aki visszaél valamely más személy személyes adatával, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait használja regisztrációja során, vagy egyéb úton jelen weboldal használata során kárt okoz, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. A Reményi Csomagolástechnikai Kft. minden ilyen esetben megadja a segítséget az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Reményi Csomagolástechnikai Kft. weboldalát látogató felhasználók számítógépeinek IP címei naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a cég kizárólag – a webshop szolgáltatásainak tökéletesítése céljából – statisztikák készítésére használja fel. Az IP címek semmilyen más adattal nem kerülnek összekapcsolásra, így nem alkalmasak arra, hogy az alapján bárki személyesen azonosítható legyen.

Ügyfélszolgálatunkon Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését.