HI és vágókéses HC Mercier fólia tasak hegesztők, most kedvezményes áron!

hullampaprboritek

Környezetpolitikánk

A Reményi Csomagolástechnika Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. fı tevékenységi köre olyan csomagológépek és csomagolóanyagok forgalmazása, illetve légpárnás fólia gyártása, amelyek felhasználásával Ügyfeleink anyagtakarékos, környezetkímélő technológiákat tudnak megvalósítani. A Kft. Vezetőségének önkéntes elhatározása, hogy az ISO 14001:2004 szabvány szerint Környezetközpontú irányítási rendszert vezet be, működtet és fejleszt.

A vállalati környezetpolitikánk főbb irányelvei:

 • Megelőzés: Tevékenységünk környezeti hatásait az eljárásaink, technológiánk, munkafolyamataink tervezésének legkorábbi szakaszában minısítjük és figyelembe vesszük, annak érdekében, hogy a káros kibocsátásokat és szennyezéseket megelőzzük.
 • Csökkentés: Törekszünk arra, hogy a vevői igények magas fokú kielégítése mellett, egyre kevesebb legyen az anyag és energiafelhasználás, egyre kisebb legyen a káros anyag emisszió és hulladék kibocsátás.
 • Újrafelhasználás: Korszerű környezetbarát gyártási folyamatunk - amely biztosítja a selejt azonnali újrahasznosítását - közben keletkező hulladékok újrahasznosítási arányának folyamatos növelése.
 • Megóvás: vizek, a levegő, a talaj állapotának, valamint az egészséges életfeltételek tartós megőrzése.

A fenti irányelvek megvalósítása érdekében a Reményi Csomagolástechnika Kft. a következőkre kötelezi el magát:

 • Valamennyi érvényes környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabály és egyéb rendelkezés előírásait mindenkor betartja.
 • Hatáskörében megakadályozza a környezetszennyezést.
 • Törekszik az erőforrások takarékos felhasználására.
 • A hulladékok gyűjtését az újrafeldolgozást elősegítő módon végzi.
 • Törekszik a folyamatos környezettudatos fejlesztésre.
 • Szorosan együttműködik a környezetvédelmi hatóságokkal és az érdekelt felekkel.
 • Nagy hangsúlyt fektet azon személyek képzésére, akik a Kft.-nél vagy annak megbízásából dolgoznak.
 • A Környezeti Politikát a nyilvánosság részére hozzáférhetıvé teszi.


Budapest, 2009-06-23